2 اسفند 1402 12:08 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

آقای مسعود ایوبی آواز متصدی امور فضای سبز شهرداری خبر داد: طی هماهنگی انجام شده با رئیس محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند و همکاری صمیمانه آقای حافظی معاونت محترم آن سازمان شرایط بازدید از گلخانه های شهرداری بیرجند و استفاده از تجربیات همکارن آن شهرداری فراهم شد.

وی افزود ساماندهی گلخانه های شهرداری بنحوی که در خور شان شهروندان و شهرداری مرکز شهرستان باشد جزو اولویت های این حوزه است.