15 آذر 1401 11:20 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

راهپیمایی روز جهانی قدس

مسعود صادقی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: راهپیمایی قدس تجلی وحدت و تبلور اندیشه مردم جهان برای نابودی رژیم منحوس صهیونیستی است