6 تیر 1401 10:24 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

راهپیمایی روز جهانی قدس

مسعود صادقی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: راهپیمایی قدس تجلی وحدت و تبلور اندیشه مردم جهان برای نابودی رژیم منحوس صهیونیستی است