16 خرداد 1402 12:06 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

قلمه زدن گل دم کژدمی

متصدی امور فضای سبز شهرداری از همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان و در اختیار گذاشتن گیاه دم عقربی برای قلمه زدن و استفاده جهت تقویت