2 اسفند 1402 2:16 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

آقای گرامی فر متصدی امور نقلیه شهرداری خبر داد: در ادامه اجرای طرح پاکسازی نخاله های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی، عملیات جمع آوری نخاله ها و باریزی خاک در خیابان آزادی انجام شد.