3 اسفند 1402 12:22 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در این بازدید از زحمات پرسنل تقدیر و در خصوص افزایش بهره وری و راندمان کاری جهت افزایش تامین درآمد پایدار شهرداری، بحث و تبادل نظر گردید.