3 اسفند 1402 12:02 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

مهندس محمدزاده خبر داد: با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر اسدیه، بازنگری آن در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفت ، در این خصوص جلسه ای با حضور نماینده مشاور و مسئول فنی شهرداری جهت بررسی طرح موجود و نواقص آن برگزار گردید.