10 فروردین 1402 11:19 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

به گزارش متصدی امور نقلیه شهرداری، ناخن های لودر یکی از پر مصرف ترین قطعات و از اجزای اصلی بیل لودر هستند که نه تنها از فرسایش لغزشی آسیب میبینند بلکه بار ضربه ای را نیز متحمل می شوند که عمر مفید ناخن ها را تا حد زیادی کاهش می دهد. لذا ترمیم و تعویض قطعات قبل ازینکه به فرسودگی برسند از برنامه های این حوزه هست که بطور جد پیگیری می گردد.