4 خرداد 1401 5:15 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

آقای گرامی فر، متصدی امور نقلیه شهرداری اظهار کرد: امور ماشین آلات، با همکاری نیروهای این واحد، ماشین‌آلات را به طور مرتب مورد بازبینی قرار داده و در صورت نیاز تعمیر و مرمت می‌کند.