5 مهر 1401 9:03 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

آقای مسعود ایوبی آواز، متصدی امور فضای سبز شهرداری از آماده سازی گلخانه های شهرداری برای کاشت گل تابستانه خبر داد.