15 آذر 1401 11:52 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

“از شهروند عزیزی که با لطف و محبت خستگی از تن نیروهای زحمتکش ما گرفتند، متشکریم”

به گزارش متصدی امور فضای سبز شهرداری، فلکه مولوی از نخاله پاکسازی شد و نسبت به کاشت گیاهان ترون، یوکا، گل بنفشه، شب بو، پانپاس اقدام گردید.