3 اسفند 1402 1:31 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در این جلسه محمدزاده سرپرست شهرداری با پرسنل تابع قانون کار و فعال در حوزه کارگری شهرداری، پیرامون تلاش مضاعف پرسنل ،همکاری بیش از پیش دوایر با یکدیگر، و برنامه های سازمانی برای ایجاد، افزایش و تقویت انگیزش در نیروها جهت انجام بهتر وظایف محوله، بحث و تبادل نظر نمود.