10 فروردین 1402 9:46 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

آقای پرمه متصدی خدمات شهری شهرداری از خرید ، نوسازی و بهسازی تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی سطح شهر پس از 5 سال با اعتباری بالغ بر یکصد میلیون ریال از محل منابع داخلی شهرداری خبر داد.