29 مرداد 1401 9:40 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

آقای پرمه متصدی خدمات شهری شهرداری از خرید ، نوسازی و بهسازی تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی سطح شهر پس از 5 سال با اعتباری بالغ بر یکصد میلیون ریال از محل منابع داخلی شهرداری خبر داد.