4 خرداد 1403 2:45 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری: طی بازدیدی که با حضور شهردار اسدیه از محوطه، تاسیسات، دستگاهها و نحوه و میزان تولید کارخانه آسفالت این شهر صورت گرفت، جناب آقای صادقی با تاکید بر استفاده از دستگاه های نوین و استاندارد، که کمترین آلودگی زیست محیطی و بالاترین بهره وری را دارد، افزود: تعمیرات اساسی این کارخانه و افزایش کیفیت تولید آسفالت آن از ضروریات بوده و در غیر اینصورت متاسفانه شاهد کاهش بازده آن در آینده خواهیم بود.

وی همچنین اضافه کرد: این کارخانه یکی از اساسی ترین نیازهای شهروندان و شهرداری یعنی آسفالت را برطرف نموده و کارآیی حداکثری آن می تواند عامل موثر و مهمی در توسعه شهر اسدیه در زمینه ی احداث خیابان های جدید باشد.

مسعود صادقی ادامه داد: با توکل برخدا و حمایت های فرماندار محترم و بنیاد علوی تلاش خواهدشد ظرفیت تولید این کارخانه را دوبرابر کنیم.