4 خرداد 1403 1:45 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

برگزاری جلسه کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری با حضور رئیس محترم دادگستری درمیان ، معاونت محترم فرمانداری درمیان و رئیس محترم شورای اسلامی شهر اسدیه.

سرپرست شهرداری از برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده صد و پیگیری وصول جرایم کمیسیون در دوماهه اخیر و برنامه های آتی خبر داد وی همچنین ایجاد مشوق ها برای دبیران کمیسیون ها جهت برگزاری منظم کمیسیون ها و پیگیری وصول جرایم و همچنین پرداخت حق الزحمه اعضای در ابتدای هر ماه خبر داد.