1 مرداد 1403 5:35 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

در این جلسه مسائل مرتبط با چاه های آب شهرداری مطرح شد سرپرست شهرداری درخواست‌های شهرداری مبنی بر تعدیل هزینه های برق چاه های آب بعلت خاموشی و کاهش دبی آب چاه ها و همچنین جانمایی جدید چاه های آب شهرداری مطرح گردید و آقای امین الله خسروی بعنوان نماینده حقوقی شهرداری جهت پیگیری امورات منابع آبی شهرداری معرفی گردید.