29 مرداد 1401 10:46 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در این جلسه روسای ادارات پیرامون مسایل جاری خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ارائه گزارش کردند.

محمدزاده سرپرست شهرداری در خصوص حفاظت و صیانت از اموال عمومی و بیت المال مباحثی را مطرح نمودند.