2 تیر 1403 7:23 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

مهندس محمدزاده سرپرست شهرداری از دیدار با رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان و کارشناس امور اراضی آن اداره خبر داد. در این جلسه پیرامون حل مشکل اراضی آرامستان شهر اسدیه و قراردادهای واگذاری این اراضی به شهرداری توسط بخشداری در دهه هفتاد بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد شهرداری کروکی اراضی تحت تصرف شهرداری را برای آرامستان جهت صدور اسناد مالکیتی به اداره منابع طبیعی ارسال نماید.

همچنین در این دیدار، در خصوص دریافت هزار اصله نهال جهت بهبود پارکها و فضاهای سبز شهری، بهسازی فضای سبز پارکهای آزادی، وحدت و آیلندهای سطح شهر رایزنی شد