4 خرداد 1401 4:13 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

پارک ترافیک با تخصیص اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان برای خرید ماشین های شارژی، تجهیز گردید.