2 اسفند 1402 12:00 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

پارک ترافیک با تخصیص اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان برای خرید ماشین های شارژی، تجهیز گردید.