31 تیر 1403 7:33 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

پارک ترافیک با تخصیص اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان برای خرید ماشین های شارژی، تجهیز گردید.