4 خرداد 1401 6:08 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

به گزارش متصدی امور نقلیه و ماشین آلات شهرداری عملیات تسطیح و خاکبرداری 50 سرویس خاک به منظور آماده سازی زیرساخت پارک مسکن مهر انجام گردید.