10 فروردین 1402 10:25 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در این جلسه از زحمات مهندس محمدزاده در خصوص اهتمام ویژه درپیگیری امورات ساخت مسکن محرومین توسط رئیس محترم کمیته امداد شهرستان، با حضور معاون محترم امور عمرانی فرمانداری، و رئیس محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان، تقدیر و تشکر بعمل آمد