31 تیر 1403 9:51 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

سرپرست شهرداری از انعقاد تفاهم نامه پخت آسفالت با بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خبرداد، این تفاهم نامه در راستای 500 تن قیر تخصیص یافته به بسیج سازندگی جهت اجرای آسفالت راه های روستایی و پروژه های محرومیت زدایی شهرستان با استفاده از ظرفیتها و پتانسیل کارخانه آسفالت شهرداری می باشد که در این خصوص از محل پخت آسفالت درآمدهای قابل توجهی برای شهرداری اسدیه دربر خواهد داشت که در جهت بهسازی و نوسازی مبلمان شهری و پروژه های جاری شهرداری هزینه خواهد شد.