2 اسفند 1402 2:22 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰ با حکم استاندار خراسان جنوبی جناب آقای دکتر قناعت و با حضور مدیرکل دفتر شهری جناب آقای دکتر اشرفیان و فرماندار شهرستان درمیان جناب آقای مهندس فرجامی فرد، مسعود صادقی به عنوان شهردار اسدیه منصوب و از زحمات چند ماهه سرپرست شهرداری یونس محمدزاده تقدیر شد.