1 مرداد 1403 5:52 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اسدیه، مسعود صادقی شهردار اسدیه از کارگاه تولیذی المان های نورورزی شهرداری اسدیه بازدید کرد.

وی در این بازدید با تاکید بر دقت و سرعت در انجام کار گفت: المان های نوروزی باید با فرهنگ و سنن مردم هماهنگ و همسو باشد و خاطرات و تجربیات شیرین زندگی را در اذهان عمومی زنده کند.

شایان ذکر است  در ساخت المان های نوروزی سال  1403 از توانایی هنرمندان  بومی ششهرستان استفاده شده و تکیه اصلی بر امکانات داخلی شهرداری بوده است.