31 تیر 1403 7:59 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

پاکسازی پارک ها برای زیبا سازی و بهره برداری بهتر شهروندان انجام می شود تا محیطی سالم و زیبا فراهم شود.

در راستای پاکسازی نخاله ها از فضاهای شهری و مناطق مسکونی و نیز حفظ بهداشت شهری عملیات پاکسازی نخاله به صورت گسترده توسط پرسنل زحمتکش فضای سبز، خدمات شهری و نقلیه در حال اجراست.

طی برنامه ریزی صورت گرفته روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری کارگران خدوم شهرداری با وجود شرایط جوی نامساعد نسبت به پاکسازی پارک آزادی اقدام نمودند.

بهسازی، ساماندهی و جلوه بخشیدن به منظر شهری از اهداف مهم شهرداری می باشد.