برپایی مانور به مناسبت سالروز آتش نشانی و ایمنی در شهر اسدیه                7 مهر 97