14 مهر 1401 10:10 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

صبح امروز مرحله اجرای سقف سوله پردازش زباله طرح  پسماند شهرستان درمیان به پایان رسید و مرحله دیوار چینی آغاز شد. تصاویر زیر حاکی از اجرای سقف سوله میباشد