2 اسفند 1402 7:14 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

صبح امروز مرحله اجرای سقف سوله پردازش زباله طرح  پسماند شهرستان درمیان به پایان رسید و مرحله دیوار چینی آغاز شد. تصاویر زیر حاکی از اجرای سقف سوله میباشد