3 اسفند 1402 12:47 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

شروع عملیات اجرایی جدولگذاری و کانالهای دفع آب سطحی از محل اعتبارات بند <و>تبصره 6 قانون بودجه 96 در سایت مسکن مهر شهر اسدیه