31 تیر 1403 8:59 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

ظهر امروز خانم ترحمی کارشناس و ناظر طرح پسماند وزارت کشور-سازمان شهرداری ها به همراه معاون مدیر کل و کارشناسان دفتر امور شهری و روستایی استانداری از طرح پسماند شهرستان درمیان و روند اجرای سوله طرح پسماند بازدید کردند در این بازدید گزارشات روند اجرای طرح توسط شهردار  اسدیه ،کارشناس طرح آقای  مهندس ظهوری و سرپرست کارگاه آقای مهندس محمدزاده ارائه داده شد و خانم ترحمی نکات و راهنمایی لازم  را به کارشناسان ارائه داد و پس از تهیه گزارش و عکسبرداری از روند اجرای طرح برای بازدید به برخی روستاهای شهرستان درمیان رفت