2 اسفند 1402 8:35 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

بازدید از مجموعه پارک وحدت

شهردار اسدیه از مجموعه پارک وحدت بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات پیش رو و میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.وی افزود: با توکل