11 آذر 1402 5:57 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

دهه کرامت گرامی باد

ذیقعده نَه یک دهه کرامت دارد / یک عمر کرامت و زعامت دارد /  در سیصد و شصت و پنج روز از هر سال /