15 آذر 1401 10:16 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

دهه کرامت گرامی باد

ذیقعده نَه یک دهه کرامت دارد / یک عمر کرامت و زعامت دارد /  در سیصد و شصت و پنج روز از هر سال /