14 مهر 1401 11:28 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در راستای سفر استاندار محترم خراسان جنوبی به شهرستان درمیان ساخت چهارچوب ، تهیه و نصب بنرهای خوش آمد گویی به استاندار محترم از عصر دیروز و با حضور شهردار محترم اسدیه آغاز گردید و آخرین بنر امروز در محل ورودی شهر اسدیه نصب شد