2 اسفند 1402 1:51 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

دراین جلسه شهردار اسدیه دبیرکارگروه ابتدا گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در خصوص روش زنده گیری حیوانات ارائه داد در ادامه با حضور معاون محترم فرماندار جناب آقای آهنی و دکتر مدرسی درخصوص  کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری با استفاده از سلاح بیهوشی و روش زنده گیری تبادل نظرات ارائه گردید