2 اسفند 1402 8:24 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

بنر های آموزشی با موضوع جمع آوری صحیح و تفکیک زباله از مبدا در شهر اسدیه و برای شهروندان محترم نصب شد .