3 خرداد 1401 7:58 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

بنر های آموزشی با موضوع جمع آوری صحیح و تفکیک زباله از مبدا در شهر اسدیه و برای شهروندان محترم نصب شد .