31 تیر 1403 9:23 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

بنر های آموزشی با موضوع جمع آوری صحیح و تفکیک زباله از مبدا در شهر اسدیه و برای شهروندان محترم نصب شد .