5 مهر 1401 9:06 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در راستای اجرای طرح پسماند شهرستان درمیان شهرداری اسدیه بیش از 160 عدد باکس زباله 660 لیتری و 300 لیتری در سطح شهر پخش  و نصب گردید این باکسها توسظ ماشین های  طرح مکانیزه هر روزه تخلیه وشست و شو میشود