1 مرداد 1403 7:20 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اسدیه، روز پنج شنبه 27 بهمن ماه ۱۴۰۱، انتخابات نماینده کارگری پرسنل شهرداری با حضور نماینده اداره کار در محل دفتر شهردار برگزار شد.

در این انتخابات که پیش از این با اعلام فراخوان ثبت نام از داوطلبان و ثبت نام چهار تن از پرسنل مقدمات آن به انجام رسیده بود از ساعت 13 الی 14روز 27 بهمن در محل دفتر شهردار برگزار شد، با رای پرسنل شرکت کننده در انتخابات و پس از رای شماری در حضور داوطلبان نمایندگی، جناب نظام دوست نماینده اداره کار، مسعود صادقی شهردار اسدیه و خانم افضلی مسئول امور منابع انسانی، آقای احمد چکی با 18 رای به عنوان نماینده اصلی و آقای مسعود ایوبی آواز به عنوان نماینده علی البدل انتخاب شدند.

قابل ذکر است بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها، وظایف و مسئولیت هاي نمایندگان کارگران در چارچوب قانون و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:

الف) آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش.

ب) همکاري با کمیته هاي فنی مجمع استانی به منظور تدوین برنامه هاي آموزشی درزمینه هاي مربوط.

ج) تلاش جهت حل و فصل مشکلات کارگران کارگاه و برقراري تعامل دو جانبه فی مابین کارفرما و کارگران

د) پیگیري ، همکاري و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط

هـ) پیگیري و مراقبت در جهت حسن اجراي قانون و مقررات ذي ربط و استیفاي حقوق قانونی کارگران .

و) عضویت در مجمع نمایندگان کارگران استان و مراجع و مجامع استانی که حضور نماینده کارگران در ترکیب آن پیش بینی شده است .

ز) شرکت در جلسات کمیته انظباطی کارگاه ، کمیته طبقه بندي مشاغل ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نظایر آن.

همچنین به موجب ماده ۱۵ این آیین نامه مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می باشد.

شهردار اسدیه ضمن تبریک به نماینده منتخب تاکید کرد: پس از این مطالبات و درخواست های جامعه کارگری بصورت مطلوب تری پیگیری شود.