29 مرداد 1401 10:43 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

واحد فضای سبز شهرداری با هدف ایجاد چشم اندازی زیبا در معابر، عملیات کاشت و نگهداری از گلهای شب بو را آغاز نمود همچنین آماده سازی گیاه ترون برای بلوارها ،پارکها ، میادین و گذرگاههای اصلی در حال اجرا می باشد.