15 آذر 1401 11:11 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

توان نیروهای فنی شهرداری در اجرای عملیات تعمیر و اصلاح سیستم آبرسانی بسیار بالاست. عملیات اجرایی این طرح بدون استفاده از بخش خصوصی از طریق نیروهای فنی و توانمند با هزینه خیلی پایین صورت گرفت که امید است این اقدام گامی موثر در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری توسط نیروهای توانمند شهرداری باشد.