3 خرداد 1401 8:13 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

به همت نیروهای زحمتکش شهرداری، نخاله های مسیر پیست دوچرخه سواری جمع آوری شد.