3 اسفند 1402 1:27 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

به همت نیروهای زحمتکش شهرداری، نخاله های مسیر پیست دوچرخه سواری جمع آوری شد.