14 مهر 1401 10:32 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اسدیه جلسه دیدار صادقی شهردار اسدیه و جناب سرهنگ اسداللهی جانشین محترم فرماندهی انتظامی شهرستان درمیان برگزار گردید.
در این جلسه به بررسی همکاری های دوجانبه جهت پیشبرد اهداف مشترک طرفین پرداخته شد .