14 مهر 1401 10:37 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

همایش پیاده روی خانوادگی در شهر اسدیه با مشارکت  شهرداری و سازمان بهزیستی شهرستان درمیان برگزار شد سرپرست محترم شهرداری ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و برخی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در این همایش حضور داشتند و در پایان مسابقات محلی ازجمله طناب کشی و دارت برگزار گردید.