نوامبر 29, 2021 8:36 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

نوسازی و مرمت زورخانه ذوالفقار شهرداری اسدیه با مشارکت اداره ورزش و جوانان شهرستان درمیان .

⚫️ زورخانه ذوالفقار  در سال ۱۳۷۸ و از محل اعتبارات شهرداری اسدیه ساخته شده است.