3 اسفند 1402 12:30 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

⚫️ نظافت  و بازگشایی کانال های آب سطح شهر اسدیه توسط پرسنل سخت کوش شهرداری