14 مهر 1401 10:45 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

⚫️ نظافت  و بازگشایی کانال های آب سطح شهر اسدیه توسط پرسنل سخت کوش شهرداری