14 مهر 1401 10:56 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

اعضای محترم شورای اسلامی شهر اسدیه به همراه سرپرست محترم شهرداری و مدیر محترم امور شعب بانک رفاه استان آقای موسوی با امام جمعه محترم اعل سنت آقای مولوی عبداللهی دیدار کردند