5 مهر 1401 7:59 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در این نشست نماینده های ادارت پرسنل هلال احمر و کارشناسان شهرداری حضور داشتند و راهکارها خود را ارائه دادند