2 اسفند 1402 1:53 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

 سیدی هر چه بودم و هستم
 به ضریح تو دست دل بستم/

تو رئوفی و من زمین‌خورده
 تو بلندی و من همه پستم/

بس که بگرفته‌اید تحویلم
 فکر کردم که از شما هستم/

عهد بستم دگر گنه نکنم
 باز هم عهد خویش بشکستم/

عوض آنکه دست رد بزنی
 باز بگرفتی از کرم دستم/

روز اول اجازه‌ام دادید
 بر شما خانواده پیوستم/

آتش ار سوزدم نمی‌فهمم
 بس که از کوثر تو سرمستم/

نگـذاری برنـد در نـارم
به همه گفته‌ام رضا دارم/