31 تیر 1403 8:21 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

اسدیه مرکز شهرستان در میان میباشد که در فاصله 100 کیلومتری شرق بیرجند  و در موقعیت 32 درجه و 54 دقیقه و 49 ثانیه عرض شمالی و 60 درجه و 01 دقیقه و 45 ثانیه طول شرقی قرار دارد

شهرستان درمیان از لحاظ وجود آثار فرهنگی و تاریخی از غنی ترین شهرستان خراسان جنوبی بشمار می رود  وجود آثار و شواهدی از اواخر عصر مفرغ در حوالی   رزه  حاکی از اهمیت این منطقه در دوران پیش از تاریخ است

وجود مناطق کوهستانی زیاد باعث شده که پای فرقه اسماعیلیه به این منطقه باز شود و برای دفاع از خود قلعه هایی ساخته اند قلعه فورگ – قلعه اسدیه