1 مرداد 1403 5:40 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

مسجد جامع روستای هندوالان

مسجد جامع هندوالان

از بناهای دوره تيموري و از مهمترين و با شکوه ترين بنا هاي تاريخي درميان مي باشد . از ويژگيهاي معماري آن مي توان به سر در ورودي ، گنبد خانه ، صحن و شبستان ستوندار اشاره نمود. جالبترين و مهمترين بخش بنا گنبد ان است که با مهارت بر روي فضاي چهار ضلعي قرار گرفته است . شبستان ستوندار در دو طرف گنبد خانه قرار گرفته و سبك پوشش و روشنايي ان از ويژگيهاي ممتاز بناست.