4 خرداد 1403 3:16 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

مزار بی بی صاحبه

مختصری از زندگی نامه امام زاده زهرا مشهور به صاحبه خاتونمدفون در روستاي نوزاد شهرستان درميان
نسب شریف امام زاده سیده زهرا مشهور به صاحبه خاتون در روستاي نوزاد با يازده واسطه به
حضرت امام جعفر صادق علیه السلاممنتهی مي شود که به شرح زير مي باشد.

سیده زهرا مشهور به صاحبه خاتون بنت السید الزاهد ناصربن السید طاهر بن ابراهیم بن القاسم بن السيد طاهر المسن بن ابی القاسم علی بن جعفر بن ابي محمد حسن الاکبر بن عیسی الاکبر النقيب بن محمد الاکبر بن علي العريضي بن امام جعفر صادق علیه السلام وی سیده اي جليله و خاتوني فاضله و متدينه بوده که اکثر اجداد او از بزرگان سادات جبل ، خراسان ونيشابور بودند جد امام زاده صاحبه خاتون سيد قاسم عريضي بود كه به او ابوالقاسم عريضي هم مي گفتند او صاحب دو فرزند به اسامي ابراهيم و سيد امام اميرك بود كه هر دواز بزررگان نيشابور بودند و سيد امام اميرك به عنوان فقيه و واعظ شهر نيشابور معروف بود سید ابراهیم داراي دو فرزند بزرگوار به نام هاي سيد طاهر و سيد علي بود که مادر اين دو از سادات علوي منطقه بيهق به شمال مي رفتند سيد طاهر بن ابراهيم سيدي بسيار جليل القدر ، عظيم الشان بود او به جهت زهد و تقوايش به السيد الطاهرالزاهد شناخته مي شد فرزند او سيد ناصر نيز همچون پدر به زهد و تقوا آراسته بود از اين رو به الزاهد السيد الناصر شناخته مي شد وي برادري دارد به نام سيد علي که از بزرگان سادات نيشابور بود.