10 فروردین 1402 11:14 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در پایان مراسم به قید قرعه جوایز ارزنده ای به شهروندان اعطا گردید .