2 اسفند 1402 2:16 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در پایان مراسم به قید قرعه جوایز ارزنده ای به شهروندان اعطا گردید .