29 مرداد 1401 11:06 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در پایان مراسم به قید قرعه جوایز ارزنده ای به شهروندان اعطا گردید .