ژانویه 16, 2022 10:04 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در پایان مراسم به قید قرعه جوایز ارزنده ای به شهروندان اعطا گردید .