4 خرداد 1403 3:27 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

نشست هم اندیشی با سرپرست اداره محیط زیست شهرستان درمیان در ارتباط با رفع مشکلات طرح پسماند شهرستان و ارائه راه کارهایی جهت بهبود وضعیت آن برگزار گردید.

موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست دارد

براي موفقيت در طرح هاي مديريت پسماند بايد به  مقتضيات محلي از حيث جغرافيايي و اقليمي و فرهنگي و همچنين الگوسازي و الگوگيري از تجارب موفق، توجه لازم داشته باشيم

مديريت موثر و موفق پسماند و حل مشكلات اين موضوع نيازمند مشاركت پذيري تمامي دست اندركاران از جمله دولت، مردم، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي مي باشد. دراين راستا بايد با همفكري و همكاري گروهي براي تحقق شهر دوستدار محيط زيست تلاش نماييم.